خط مشی شرکت ثمر حمد آریا
 

 شرکت ثمر حمد آریا تولید محصولات با کیفیت را پایه و اساس پیشرو بودن خود در بازارهای هدف قرار داده و سیاستهای زیر را برای دستیابی به آن تعیین نموده است.
 
  * توسعه زیرساختها به منظور دستیابی به استانداردهای جهانی 

 همکاری مشترک با تولید کنندگان سطح اروپایی جهت استفاده از تکنولوژی و دانش فنی به منظور ارائه محصولات به روز و خدمات با کیفیت 

بهبود مستمر کمی و کیفی محصولات، فروش و خدمات پس از فروش درجهت افزایش رضایت مندی مشتریان 

توسعه بازار و ورود به بازارهای بزرگ بین المللی 

آموزش نیروی انسانی به منظور ارتقای سطح دانش و تخصص آنها 

تک تک ما متعهد و پایبند به رعایت اهداف کیفی سازمان در چهارچوب این خط مشی هستیم.