مشخصات فردی
نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره شناسنامه
مذهب
تاریخ تولد
محل تولد
محل صدور
جنسیت
وضعیت تاهل
افراد تحت تکلف
تعداد افراد تحت تکلف
نام پدر
تعداد فرزند
اطلاعات تماس
وضعیت سکونت
شماره تلفن همراه شماره تلفن ثابت
آدرس پست الکترونیکی
نظام وظیفه
اتمام خدمت
معافیت
تاریخ پایان خدمت
نوع معافیت
آخرین مدرک تحصیلی
مقطع
رشته تحصیلی
نام دانشگاه
نوع دانشگاه
شهر محل دانشگاه
تاریخ فارغ التحصیلی
معدل
آیا در حال تحصیل هستید ؟
تخصص
میزان تسلط به زبان انگلیسی
سایز زبانهایی که آشنا هستید؟
تسلط به نرم افزار های مرتبط