تجهیزات استیل بیمارستانی

تجهیزات استیل بیمارستانی شامل انواع ترالی ها، انواع کمد و کابینت، انواع قفسه ها، انواع میزهای کار، پایه سرم،قفسه بندی (آشپزخانه،لاندری و…) می باشند

تخت اتاق عمل

تخت اتاق عمل با قابلیت پشتیبانی انواع پوزیشن ها